Regulamin

Serwis świadczy usługi edukacyjno – redaktorskie oraz informacyjno – konsultingowe z różnych dziedzin nauki i wiedzy.

 • Informacja zawarta na naszych stronach nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu w rozumieniu przepisów art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
 • Korzystanie z usług serwisu oznacza pełna akceptacje regulaminu.
 • Zajmujemy się profesjonalnym wyszukiwaniem, selekcją, gromadzeniem i prezentacją informacji. Źródłami informacji są dla nas m.in. Internet, bazy danych, prasa drukowana i elektroniczna, biblioteki, archiwa oraz inne, dostępne media i nośniki informacji (zarówno polskie jak i zagraniczne). Wyszukujemy informacje z dziedziny gospodarki, nauki, techniki, prawa, ochrony znaków towarowych i patentów oraz innych dziedzin życia także w językach obcych – niemieckim angielskim. Oferujemy także tłumaczenia dla w/w języków.
 • Serwis świadczy usługi pomocy merytorycznej, edytorskiej oraz obróbki elektronicznej w zakresie materiałów pisemnych, wizualnych, audio-wizualnych, programistycznych. Działamy tylko w zakresie pomocy legalnej.
 • Koszt usługi zawiera się w jej zakresie dotyczącym pkt.3  oznacza to, iż klient dokonuje zakupu usługi a nie materiałów.
 • Jeżeli klient z powodów własnych (od nas niezależnych) zamawia jakąkolwiek z usług „na raty” (dla przykładu na rozdziały) nie gwarantujemy w żaden sposób, iż po zapłacie i wykonaniu – za pierwszą określoną część – następna będzie wykonana – pracownicy nie są do naszej dyspozycji 24h na dobę i przy tej formie płatności – należy mieć to na uwadze!
 • W trosce o rzetelność i fachowość wyszukiwanej informacji współpracujemy tylko i wyłącznie ze specjalistami poszczególnych dziedzin wiedzy (Infobrokerzy i pracownicy naukowi). Zawsze, gdy tylko jest to możliwe i potrzebne, korzystamy z wielu różnych źródeł, by zweryfikować relewancję danej informacji.
 • Nie rozpowszechniamy opracowanych treści, nie publikujemy ich oraz nie zajmujemy się ich jakimkolwiek obrotem – w pełni zachowując politykę prywatności zawartą w naszym serwisie.
 • Wykonane opracowania i inne materiały mogą być wykorzystane tylko w sposób nie naruszający przepisów Prawa Autorskiego oraz Art.272 KK oraz w sposób nie naruszający obecnie panujących regulacji prawnych, co oznacza że opracowanie nie stanowi”gotowca” do prezentacji jako praca własna – a jedynie wzór w postaci materiałów.
 • Nie udzielamy zgody na jakiekolwiek działania sprzeczne z prawem autorskim Kodeksem Karnym (dotyczy to otrzymanych materiałów), w szczególności:
  • przywłaszczenie sobie autorstwa co do całości albo części prac,
  • wprowadzenie w błąd co do autorstwa,
  • jakiekolwiek działania mające charakter poświadczenia nieprawdy.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie, przeznaczenie i sposób wykorzystania wykonanych opracowań, analiz i wszystkich innych materiałów także przez osoby trzecie po zakupie.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przekazanych materiałów, w szczególności za niezgodne z prawem działania ani wyrządzone szkody z tym związane.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku podjęcia uzasadnionych podejrzeń, iż dąży się do złamania prawa z wykorzystaniem materiałów i praw uzyskanych w ramach usługi.
 • Zamówienie można złożyć drogą elektroniczną lub telefonicznie wraz z późniejszym potwierdzeniem wspomnianego zamówienia drogą elektroniczną poprzez formularz zamówieniowy – skorzystanie z niego oznacza automatyczną akceptacje regulaminu jego przestrzeganie w powyższej materii.
 • Cena każdej usługi jest ustalana indywidualnie w zależności od jej zakresu, koniecznych nakładów i zostaje przedstawiona Państwu wraz z ofertą przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
 • Odbiór zamówionych materiałów nastąpić może bezpośrednio:
  • drogą elektroniczną (dokument Ms Word),
  • na nośniku (płyta CD) przesłanym przesyłką poleconą / kurierem,
  • w formie wydruku przesłanego pocztą (przesyłka polecona) / kurier.
 • Opiekę prawną nad serwisem, jego legalną działalnością i przebiegiem procesów wykonania usług sprawuje Kancelaria prawna.
 • Zgodnie z zasadami dotyczącymi kwestii prawnych i cywilnych dotyczących jakości działania związanych z NELEGALNYMI POMOCAMI AKADEMICKIMI zamieszczonymi przez GOOGLE pod adresem: https://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=pl&answer=178143 – serwis nasz oferując jakąkolwiek pomoc robi to legalnie a wszelkie kwestie reguluje dostępny w naszym serwisie regulamin.

Na życzenie może też wysłać Państwu opinie prawną na temat naszych usług.

Przeglądając strony naszego Serwisu, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności Serwisu:

 • W czasie korzystania z naszego Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię, telefon oraz adres e-mail.
 • Wszystkie dane gromadzone są jedynie na potrzeby Serwisu i nigdy nie będą udostępniane poza Serwisem, nie będą one także wykorzystywane na potrzeby marketingu elektronicznego.
 • Przygotowanych i zaakceptowanych przez Zleceniodawcę materiałów nie archiwizujemy – po zakończeniu współpracy zostają one bezpowrotnie usunięte z dysku. Aby uniemożliwić wykradnięcie jakichkolwiek danych, obok zabezpieczeń sprzętowych i programowych podejmujemy także inne środki nakierowane na zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych danych. Przede wszystkim, serwer, za pośrednictwem którego łączymy się z Internetem nie jest fizycznie połączony z komputerem, na którym przechowywane są materiały związane z realizacją bieżących zleceń. Nie istnieje zatem możliwość ich skopiowania, np. przez osobę usiłującą złamać zabezpieczenia naszego systemu. Nie archiwizujemy też prowadzonej z Klientami korespondencji. Po zakończeniu współpracy jest ona kasowana wraz z przekazanymi materiałami. Wszystko po to, aby zapewnić Wam możliwie największy stopień bezpieczeństwa, a tym samym komfortu współpracy.