Naukowe bazy danych

Olbrzymi obszar internetu obejmujący wiele wartościowych materiałów zawartych głównie w naukowych bazach danych, czasopismach i innych dokumentach elektronicznych jest niedostępny dla zwykłych wyszukiwarek. Jest to tzw głęboki, bądz ukryty internet (deep or invisible web). Szacuje się, że jego zasoby 500-krotnie przewyższają objętością widoczny (tzn. indeksowany przez wyszukiwarki) obszar sieci.
Te niewidoczne zasoby internetu są poddawane weryfikacji, kwalifikowane i katalogowane przez redaktorów wyspecjalizowanych serwisów. Niektóre z nich obejmują wiele dziedzin wiedzy, tworząc tzw. meta-bazy, inne – specjalizowane (tzw. subject gateways – bramki tematyczne) katalogują zasoby z określonej dziedziny wiedzy.

Repozytoria wiedzy

– wolny, pełnotekstowy dostęp do prac naukowych z wielu dziedzin nauki:

PubMed Central (www.pubmedcentral.nih.gov)
– otwarte archiwum z zakresu nauk biomedycznych;
HighWire Press (highwire.stanford.edu )
-otwarte archiwum z zakresu nauk medycznych;
BioMed Central (www.biomedcentral.com)
– wydawca czasopism z zakresu medycyny i biologii udostępniający artykuły w trybie on-line;
Public Library of Sciences (www.plos.org)
– pelnotekstowy dostęp do artykułów z takich dziedzin jak biologia i medycyna;
eprints.ecs.soton.ac.uk
– otwarte archiwum z zakresu elektroniki i informatyki;
arXiv.org (www.arxiv.org)
– otwarte archiwum z zakresu takich nauk jak: fizyka, matematyka, statystyka i informatyka;
CogPrints(cogprints.org)
– otwarte archiwum z zakresu takich nauk jak: psychologia, biologia, lingwistyka, filozofia i informatyka;
E-LIS(eprints.rclis.org)
– otwarte archiwum z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;
RePEc(repec.org)
– otwarte archiwum z zakresu nauk ekonomicznych;
NASA Astrophysics Data System (adswww.harvard.edu)
– otwarte archiwum z zakresu takich nauk jak: astronomia, astrofizyka i fizyka;
www.doaj.org
– katalog czasopism naukowych w wolnym dostępie;
AHDS Art and humanities data service (ahds.ac.uk)
– otwarte archiwum z zakresu sztuk pięknych i nauk humanistycznych;
ARRT (Access to Research Resources for Teacher)(ahds.ac.uk)
– otwarte archiwum z zakresu edukacji;

Repozytoria instytucjonalne:

DAEDALUS
– repozytorium tworzone przez University of Glasgow ;
ePrint Service
– repozytorium University of Southampton, gromadzi prace swoich pracowników powstałe w wyniku badań naukowych: artykuły z czasopism, referaty, rozdziały z książek, multimedia ;
ERA (Edinburgh Research Archive)
– repozytorium, które gromadzi prace pracowników uniwersytetu w Edinburgh ;
edoc
– Document and Publication server of Humboldt – repozytorium zawiera dokumenty i publikacje pracowników Uniwersytetu Humboldta ;
OPUS
– Publication Server of the University of Stuttgart ;
REPUB
– Rotterdam Electronic Publishing ;
UVA-DARE
– Digital Academic Repository van de Universiteit van Amsterdam ;

Serwisy wielodziedzinowe – katalogi źródeł sieciowych:

Academic Info – Educational Subject Directory (www.academicinfo.net)
– źródła internetowe są katalogowane według dyscyplin naukowych, każdego miesiąca przybywa 200-500 nowych źródeł;
BUBL Information Service (bubl.ac.uk/link/)
– angielski serwis tworzony przez bibliotekarzy dający dostęp ok. 12 tys. źródeł; umożliwia przeglądanie wg klasyfikacji dziesiętnej Dewaya, haseł przedmiotowych Biblioteki Kangresu, krajów, typów źródeł; posiada też wyszukiwarkę;
CompletePlanet (www.completeplanet.com)
– dostęp do ponad 70 tys. baz danych i serwisów wwyszukiwawczych;
Digital Librarian – A librarian Choice of the best of the Web (www.digital-librarian.com)
– amerykański serwis obejmujący różnorodne dziedziny wiedzy;
Direct Search (www.freepint.com/gary/direct.com)
– wciąż rosnąca kolekcja linków do internetowycjh wyszukiwarek i źródeł, także w „niewidzialnej” części sieci;
INFOMINE Scholary Internet Resource Collections (infomine.ucr.edu)
– dostęp to ponad 123 tys. źródeł naukowych;
Intute (www.intute.ac.uk)
– serwis tworzony przez sieć uniwersytetów brytyjskich, udostępniający najbardziej wartościowe zasoby sieci przydatne w dydaktyce i pracy naukowej. Źródla, po starannej selekcji przez specjalistów są katalogowane. Baza liczy ok. 120 000 rekordów. Serwis obejmuje 4 działy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne i medyczno – przyrodnicze.
Librarians’ Index to the Internet (lii.org)
– serwis tworzony przez bibliotekarzy amerykańskich, umożliwie dostęp do ponad 14 tys. źródeł w układzie przedmiotowym;
OAIster (www.oaister.org) – Open Archives Initiative
– jest amerykańskim, zintegrowanym katalogiem źródeł cyfrowych, zawiera ok. 14 tys. rekordów;
Open Directory Project (dmoz.org)
– największy na świecie katalog zasobów internetowych – obejmuje ponad 4 mln. miejsc i blisko 600 tys. kategorii;
RDN Resource Discovery Network (www.rdn.ac.uk)
– olbrzymi serwis dla środowiska naukowego – umożliwia dostęp do źródeł internetowych poprzez specjalizowane bramki tematyczne; obejmuje ponad 80 tys. źródeł. Serwis tworzony jest przy współpracy ponad 70 brytyjskich instytucji edukacyjnych i naukowych;
Renardus (www.renardus.org)
– katalog i wyszukiwarka kwalifikowanych źródeł europejskich;
SciCentral – Gateway to the best scientific research news sources (www.scicentral.com)
– serwis nowości z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych (ponad 100 dyscyplin naukowych); gromadzi doniesienia z setek profesjonalnych źródeł;
Science.gov (science.gov)
– bramka do autoryzowanych źródeł informacji
The WWW Virtual Library (vlib.org.uk)
– najstarszy z tego typu katalogów, zawiera 312 tematycznych „bibliotek wirtualnych”, jest tworzony przez wolontariuszy z całego świata;
Katalog Yahoo! (dir.yahoo.com)

Wykazy wyszukiwarek dla nauki:

Allonesearch.com(www.allonesearch.com/Academic-research.htm)
AllSearchEngines.com(www.allsearchengines.com)

Najciekawsze wyszukiwarki źródeł naukowych:

Galaxy (www.galaxy.com)
– jedna z najciekawszych wyszukiwarek naukowych w Internecie; przeszukuje katalog zasobów indeksowanych przez bibliotekarzy dziedzinowych;
SCIRUS (www.scirus.com/srsapp/)
– wspaniała wyszukiwarka źródeł z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych, przeszukuje bazy danych, strony uczelni, teksty prac naukowych itp. Oprócz stron WWW wyszukuje także pliki w formatach pdf, poscript, teX, a także Worda.
Search4Science (search4science.as)
– wyszukiwarka źródeł naukowych tworzona przez naukowców;
SciSeek (www.sciseek.com)
– jest wygodnym narzędziem przeszukującym katalogi stron tworzone przez redaktorów, obejmuje nauki ścisłe i przyrodnicze;
Scholar Google (scholar.google.com)
– wersja beta bardzo skutecznej wyszukiwarki prac naukowych;
Google Book Search (books.google.com)
– wyszukiwarka tekstów w książkach;
Google Earth (earth.google.com)
– wyszukiwarka określonych miejsc na kuli ziemskiej. Darmowa aplikacja (do pobrania ze strony serwisu) umożliwia oglądanie zdjęć satelitarnych i map w różnych powiększeniach;
SciCentral (www.scicentral.com)
– przeszukuje ponad 50 tys. stron z zakresu nauk ścisłych, medycznych i inżynierskich ;
SearchEdu.com (searchedu.com)
– przeszukuje tysiące witryn edukacyjnych na całym świecie.
Live Search Academic (academic.live.com)
– umożliwia wyszukiwanie w prasie i publikacjach naukowych tytułów artykułów, nazwisk autorów, streszczeń i materiałów z konferencji. Aktualnie zindeksowane są artykuły z dziedziny informatyki, fizyki, elektrotechniki i pokrewnych dziedzin.
Publist (www.publist.com)
– przeszukuje ponad 150 tys. magazynów, dzienników i innych periodyków z całego świata poświęconych różnym dziedzinom.
TechXtra (www.techxtra.ac.u)
– przeszukuje bazy i serwisy z zakresu inżynierii, matematyki, informatyki
PubMedCentral (PMC) (www.pubmedcentral.nih.gov)
FindArticles (www.findarticles.com)
SSRN – Social Science Research Networks (www.ssrn.com)
DOAJ – Directory of Open Access Journals (www.doaj.org)
KartOO (www.kartoo.com)
Regionalne i instytucjonalne biblioteki cyfrowe w Polsce oparte na systemie dLibra.
FBC – Zbiór usług sieciowych opartych na zasobach polskich bibliotek cyfrowych i repozytoriów.
Uczestnicy federacji.
Europeana – Wspólny punkt dostępu do zbiorów bibliotek, archiwów i muzeów w całej Europie.
DART-Europe – Grupa bibliotek naukowych i konsorcjów bibliotecznych pracujących wspólnie nad poprawą możliwości powszechnego dostępu do badawczych prac
dyplomowych i dysertacji powstających w Europie.
ViFaOst – Interdyscyplinarny portal, który oferuje społeczności akademickiej szeroki zakres informacji na temat Europy Wschodniej. Wszystkie treści są istotne ze względów naukowych i skatalogowane według międzynarodowych standardów bibliotecznych.
– baza mikrofilmów i zdigitalizowanych obiektów bibliotek europejskich.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*