@EDU-RESEARCH-NET – nowe narzędzie w naszym serwisie

  Stworzenie systemu : @EDU-RESEARCH-NET poprzez połączenie sztucznej inteligencji i sieci neuronowych – narzędzia do przeszukiwania sieci Internet (także tej ukrytej) wraz z bazami danych i bazami bibliograficznymi (płatnymi i bezpłatnymi) w Polsce i na świecie pod kątem informacji naukowej.
Narzędzie to pozwala stworzyć kwerendę bibliograficzną, którą później poprzez weryfikację co do zasobów można wykorzystać do wyszukania informacji (wraz z źródłami) umożliwiając „dojście” do wartościowych materiałów o jak największej relewancji słów kluczowych i fraz.. Oprogramowanie zostało stworzone przez firmę Niemiecką na nasze indywidualne zamówienie i wg. wskazań

Etapy działania systemu:

1. Gromadzenie informacji – zespół czynności, stanowiących pierwszy etap procesu informacyjnego obejmujący: uzyskanie informacji o dokumencie, jego nabycie I wprowadzenie do zbioru informacyjnego. Może dokonywać się formalnymi lub nieformalnymi kanałami przepływu informacji
2. Opracowanie informacji – zespół czynności, mających na celu przygotowanie zbioru informacyjnego do udostępniania. Obejmuje to akcesję, prowadzenie katalogów I kartotek, katalogowanie, klasyfikowanie, indeksowanie, analizowanie, techniczne przysposobienie zbiorów, sporządzanie opracowań dokumentacyjnych.
• Charakterystyka wyszukiwawcza dokumentu – odwzorowanie treści i cech formalnych w jakimś JIW
• Instrukcja wyszukiwawcza – treść zapytania informacyjnego przełożona na JIW
3. Wyszukiwanie informacji – wybieranie ze zbioru informacyjnego charakterystyk wyszukiwawczych tych dokumentów pierwotnych, które odpowiadają instrukcji wyszukiwawczej
• Kwerenda informacyjna – to pytanie w języku naturalnym skierowane do systemu informacyjnego w celu otrzymania potrzebnej informacji
4. Przekazywanie informacji – etap, w którym następuje dostarczenie informacji określonemu odbiorcy przy zastosowaniu dowolnego kanału przepływu informacji (droga, umożliwiająca przepływ informacji – np. Osoba obsługująca zbiór informacyjny)
5. Wdrażanie informacji – sprawdzenie, na ile otrzymana informacja nadaje się do realizacji własnych zadań użytkownika; zaspokajanie konkretnych potrzeb użytkownika (pertynencja)

Imię i nazwisko / nick (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat zapytania

Treść zapytania (jak najwięcej szczegółów..)

Kierunek / Specjalność lub Katedra

Dodatkowe informacje

Nr telefonu (nie wymagane ale ułatwia kontakt)

Sposób kontaktu

Dodaj plik do wysłania (np. konspekt / spis treści)

1 Komentarz

  1. Interesuję się postępem naukowym. Jestem zadowolony, że taka strona istnieje. 40 lat i więcej, temu, mogłem jedynie przeczytać o różnych planach ułatwienia poszukiwania materiału naukowego do pisania doktoratu, habilitacji, a przede wszystkim do prowadzenia normalnej pracy naukowej o ograniczonej ilości barier. Najczęściej one wynikały z błahych powodów, często uniemożliwiających zdobycie nawet zasadniczej wiedzy w drodze naukowego wysiłku. Tutaj jest szansa zdobycia ogólnoświatowej informacji dostępnej niemal jak na tacy. Zdaję sobie sprawę, że nawet najwyższa technologia naukowa nie zastąpi samodzielnego odkrywania elementów rzeczywistości dotąd nie zbadanej. Wiem, że nawet sztuczna inteligencja nie zastąpi kreatywności osoby ludzkie w każdej dziedzinie, a która może wzbogacić naukowy dorobek ludzkości w jej marszu na przód w realizacji coraz większego dobra. W.K.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*