@EDU-RESEARCH-NET – nowe narzędzie w naszym serwisie

  Stworzenie systemu : @EDU-RESEARCH-NET poprzez połączenie sztucznej inteligencji i sieci neuronowych – narzędzia do przeszukiwania sieci Internet (także tej ukrytej) wraz z bazami danych i bazami bibliograficznymi (płatnymi i bezpłatnymi) w Polsce i na świecie pod kątem informacji naukowej.
Narzędzie to pozwala stworzyć kwerendę bibliograficzną, którą później poprzez weryfikację co do zasobów można wykorzystać do wyszukania informacji (wraz z źródłami) umożliwiając „dojście” do wartościowych materiałów o jak największej relewancji słów kluczowych i fraz.. Oprogramowanie zostało stworzone przez firmę Niemiecką na nasze indywidualne zamówienie i wg. wskazań

Etapy działania systemu:

1. Gromadzenie informacji – zespół czynności, stanowiących pierwszy etap procesu informacyjnego obejmujący: uzyskanie informacji o dokumencie, jego nabycie I wprowadzenie do zbioru informacyjnego. Może dokonywać się formalnymi lub nieformalnymi kanałami przepływu informacji
2. Opracowanie informacji – zespół czynności, mających na celu przygotowanie zbioru informacyjnego do udostępniania. Obejmuje to akcesję, prowadzenie katalogów I kartotek, katalogowanie, klasyfikowanie, indeksowanie, analizowanie, techniczne przysposobienie zbiorów, sporządzanie opracowań dokumentacyjnych.
• Charakterystyka wyszukiwawcza dokumentu – odwzorowanie treści i cech formalnych w jakimś JIW
• Instrukcja wyszukiwawcza – treść zapytania informacyjnego przełożona na JIW
3. Wyszukiwanie informacji – wybieranie ze zbioru informacyjnego charakterystyk wyszukiwawczych tych dokumentów pierwotnych, które odpowiadają instrukcji wyszukiwawczej
• Kwerenda informacyjna – to pytanie w języku naturalnym skierowane do systemu informacyjnego w celu otrzymania potrzebnej informacji
4. Przekazywanie informacji – etap, w którym następuje dostarczenie informacji określonemu odbiorcy przy zastosowaniu dowolnego kanału przepływu informacji (droga, umożliwiająca przepływ informacji – np. Osoba obsługująca zbiór informacyjny)
5. Wdrażanie informacji – sprawdzenie, na ile otrzymana informacja nadaje się do realizacji własnych zadań użytkownika; zaspokajanie konkretnych potrzeb użytkownika (pertynencja)

Imię i nazwisko / nick (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat zapytania

Treść zapytania (jak najwięcej szczegółów..)

Kierunek / Specjalność lub Katedra

Dodatkowe informacje

Nr telefonu (nie wymagane ale ułatwia kontakt)

Sposób kontaktu

Dodaj plik do wysłania (np. konspekt / spis treści)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*