Cykl działania zorganizowanego przy pisaniu prac doktorskich

Decyzja o podjęciu pracy doktorskiej jest nader ważna i brzemienna w skutki. Nie może być podejmowana pochopnie i należy ją poprzedzić wnikliwą analizą osobistej sytuacji. Z realizacją pracy doktorskiej łączą się przede wszystkim:

  • ogromne zaangażowanie czasowe, a co za tym idzie konieczność wyrzeczenia się wielu rozrywek i przyjemności,
  •  trud wzmożonej pracy niosący istotne obciążenie psychiczne i fi­zyczne
  • konieczność uodpornienia się na przeciwności i niepowodzenia, z którymi trzeba się zmagać w konsekwentnym poszukiwaniu trafnych rozwiązań.
    Proces pisania każdej pracy powinien cechować pewien racjonalny tryb. Początkiem tego trybu jest zawsze ustalenie celu, a końcowym etapem jest ocena rezultatów naszego działania. Cel pracy i jego charakterystyka zawarta jest we wstępie do pracy promocyjnej, a ocena uzyskanych wyników powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w zakończeniu pracy.W zamian za to, można żywić nadzieję na satysfakcję, że potrafiliśmy dokonać rzeczy niezwykłej. Ponieważ realizacja pracy doktorskiej nie może się ciągnąć latami, bo w poszukiwaniu nowego mogą nas wyprzedzić inni, a wtedy znojny trud nie przyniesie pożądanego efektu, trzeba działać szybko i konse­kwentnie!

Jeżeli wybrało się kiedyś zawód nauczyciela akademickiego, należy sobie jednoznacznie zdać sprawę z tego, że innej drogi nie ma, bo doktorat otwiera przed nami główną bramę „świątyni” wiedzy.

Metodyka postępowania przy pisaniu prac promocyjnych ukształtowana została w toku doświadczeń. Bazą, na której opiera się ta metodyka, jest cykl działania zorganizowanego Le Chatelicra etapy:

  • I. wybór celu, pożądanego stanu rzeczy, przedmiotu badań;
  • II. zbadanie środków i warunków niezbędnych do realizacji powziętego planu;
  • III. przygotowanie środków i warunków;
  • IV. wykonanie opracowanego planu;
  • V. kontrola otrzymanych wyników.
    Cykl organizacyjny jest pochodną logicznego działania. Znajduje on zastosowanie w działaniach praktycznych i badaniach naukowych. Przyjmując tok rozumowania cyklu działania zorganizowanego w procesie pisania pracy, możemy wyróżnić trzy fazy: fazę określania (diagnozy), fazę poszukiwań i fazę decyzji (realizacji).

Imię i nazwisko / nick (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat zapytania

Treść zapytania (jak najwięcej szczegółów..)

Kierunek / Specjalność lub Katedra

Dodatkowe informacje

Nr telefonu (nie wymagane ale ułatwia kontakt)

Sposób kontaktu

Dodaj plik do wysłania (np. konspekt / spis treści)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*