Bibliografia dla tworzących prace doktorskie

Niezbędnym elementem warsztatu pisania pracy doktorskiej jest tzw. aparat naukowy. Obejmuje on przypisy i bibliografię. W obu przypadkach należy konsekwentnie stosować zasady obowiązujące w tej dziedzinie. W odniesieniu do przypisów podkreślamy konieczność ich różnicowania. Przypis to nie tylko informacja o tym z jakiej pozycji skorzystano ale także możliwość wyjaśnienia nowego pojęcia, miejsce na krótką notkę biograficzną lub polemikę.

    Właśnie wykorzystując przypisy można zrealizować postulat analitycznej prezentacji problemu. Poważnym problemem dla osób piszących prace doktorskie jest wykorzystywanie zasobów internetowych. Zawsze trzeba się starać zweryfikować wiarygodność znalezionych tam informacji, zestawiając je z innymi źródłami. Najlepiej publikowanymi i redagowanymi. Konieczne jest omówienie wszystkich wykorzystanych stron we wstępie pracy oraz podanie dokładnego opisu (czas korzystanie, tytuł itp.) w bibliografii. W przypadku ważnych dokumentów, do których odwołujemy się w tekście można skopiować je i umieścić w aneksie. Przypominamy o możliwościach jakie daje wykorzystanie aneksu, który może zawierać tekst omawianych dokumentów, zestawienia tabelaryczne, informacje czerpane z Internetu itp.

    Bibliografia powinna zawierać spisy wykorzystanych materiałów źródłowych i opracowań. Konieczne jest zestawianie bibliografii zgodnie z obowiązującymi zasadami.

1. Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej : prace doktorskie, prace habilitacyjne / Jerzy Apanowicz. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005.
2. Metodyka pisania prac doktorskich / Tadeusz Mendel. – Wyd.4. – Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1999.
3. Metodyka pisania prac doktorskich / Tadeusz Mendel. – Wyd.3 poszerz. – Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1996.
4. Poradnik dla doktorantów i habilitantów / Romuald Kolman. – Dodr. do wyd.3. – Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2000.
5. Poradnik dla doktorantów i habilitantów / Romuald Kolman. – Wyd.2 udoskonalone. – Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 1996.
6. Poradnik dla doktorantów i habilitantów / Romuald Kolman. – Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 1994.
7. Praca promotora z doktorantem : materiały konwersatorium / pod red. Bolesława Wojciechowicza. – Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, 1997.
8. Zasady, tryb przygotowania, przeprowadzania oraz finansowania przewodów doktorskich i habilitacyjnych / Marian Turek, Aneta Michalak. – Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009.

Imię i nazwisko / nick (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat zapytania

Treść zapytania (jak najwięcej szczegółów..)

Kierunek / Specjalność lub Katedra

Dodatkowe informacje

Nr telefonu (nie wymagane ale ułatwia kontakt)

Sposób kontaktu

Dodaj plik do wysłania (np. konspekt / spis treści)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*