Strona główna

   Praca doktorska jest warunkiem uzyskania stopnia naukowego doktora. Jest więc w systemie wykształcenia kolejnym wyższym etapem wtajemniczenia w arkana nauki. Uzyskany stopień naukowy obliguje, choć nie zawsze daje wymierne korzyści. Trzeba jednak pamiętać, że wykształcenie to jedno z najwyżej cenionych dóbr. Jest wartością samą w sobie. Jest również drogą do zdobycia innych, powszechnie pożądanych wartości, takich jak: pozycja zawodowa, prestiż, zamożność, władza itp. Wprawdzie istnieją inne drogi do sukcesu życiowego, ale we współczesnych czasach wykształcenie stanowi nadal najbardziej uznaną, najbardziej powszechną i nieposzlakowaną metodę zdobycia wyższych wartości duchowych oraz staje się warunkiem niemal każdej kariery zawodowej. Zanim jednak absolwent studiów wyższych zdecyduje się na pracę naukową, rozpoczynając studia doktoranckie, powinien swoją decyzję głęboko przemyśleć.

Doktorat z wolnej stopy? Jesteś zainteresowany/a? [kliknij tu]

Zastanowić się trzeba nad możliwościami czasowymi, posiadanymi predyspozycjami i finansową samowystarczalnością. Są to czynniki ściśle ze sobą powiązane. Przeciętny czas studiów doktoranckich wynosi aktualnie od trzech do pięciu lat. Ten czas powinien być w całości przeznaczony na studia i wszechstronny rozwój osobowości doktoranta. Czy zatem znając swój charakter, oceniam swoje szansę pozytywnie? Czy wystarczy sił i środków, aby osiągnąć cel? Nie bez znaczenia jest tu stan zdrowia doktoranta, jego kondycja psychiczna, a nade wszystko wytrwałość. Trzeba w tym miejscu jeszcze raz podkreślić, że studia doktoranckie w zasadniczy sposób różnią się od studiów magisterskich, przede wszystkim poziomem samodzielności.

Nie znalazłeś/aś tego czego szukasz?? [kliknij tu]

Warto czasami, mając na uwadze sprawy merytoryczne i kontakt z opiekunami – skorzystać z usług zewnętrznego serwisu w zakresie pomocy redakcyjno – konsultacyjnej dotyczącej procedowanego doktoratu – zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Poznaj nasze usługi